RENITINE

vetapro renitine

Indikacije:

Dodatak ishrani za pse i mačake sa akutnom, hroničnom bubrežnom insuficijencijom, hiprefosfatemijom.

Pakovanje:

80 g / 180 g praška,

Kašičica za doziranje

Sastav (po g):

Magnezijum karbonat 15 g

Chitosan 10 g

Magnezijum-karbonat je vezivač (helator) fosfata, kao što su i kalcijum-karbonat, aluminijum-karbonat, lantan-karbonat i drugi. Vezivači fosfata menjaju svoj  anijon za fosfor i postaju fosfatne soli u digestivnom traktu, koje se iz organizma izbacuju fecesom. Kada se poredi efikasnost vezivača fosfata, a za poređenje se uzme 1 g CaCO3 kao indeks, odnosno, ako se kaže da je efikasnost koju ima 1 g CaCO3 jednaka jedinici (=1), onda se može reći da: Lantan-karbonat ima efikasnost 2,9; Sevelamer-hidrohlorid ima 0,6; MgCO3 ima 1,3; Kalcijum-acetat 1,2; Aluminijum-hidroksid ima 1,5. Bolja efkasnost MgCO3 (u odnosu na CaCO3) vezivanja fosfata i izbegavanje pojačane kalcemije i posledičnih opasnih kalcifikacija, čine dve važne prednosti VETAProRENITINE praška.

Chitosan je šećer koji se dobija de-acetilacijom chitina školjki. Značajno snižava uremiju i nivo kreatinina  u serumu.

Dodatak: Laktoza

Doziranje: 1 g na 5 kg TM, 2 puta dnevno. Ili prema savetu veterinara.

Uputstvo za upotrebu:

Do pola napunjena manja kašičica za doziranje sadrži 1 g VETAProRENITINE-a i to je pojedinačna doza za odraslu mački ili psa TM 5 kg. Ravna manja kašičica za doziranje sadrži 2 g  VETAProRENITINE-a i to je pojedinačna doza za psa TM 10g. Ravna veća kašičica sadrži 5 g VETAProRENITINE-a i to je pojedinačna doza za psa TM 20 kg.

d

Za 5 kg TM, do oznake 1,25

Dati 2 puta dnevno

Za 10 kg TM, do oznake 2,5

Dati 2 puta dnevno

Za 20 kg TM, do oznake 5

Dati 2 puta dnevno

Pravilno odmerenu dozu VETAProRENITINE umešati u hranu.

s

Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece. Samo za upotrebu kod životinja.

Rok upotrebe: naznačen na pakovanju.

Proizvođač: Veterinarstvo doo, Milana Predića 20, 11000 Beograd