RENAL

h

Indikacije:

Primena kod pasa i mačaka sa akutnom, hroničnom bubrežnom insuficijencijom, hiprefosfatemijom .

Pakovanje:

50 tableta

Sastav (po tableti):

Magnezijum karbonat 300 mg

Chitosan 20 mg

Magnezijum-karbonat je vezivač (helator) fosfata, kao što su i kalcijum-karbonat, aluminijum-karbonat, lantan-karbonat i drugi. Vezivači fosfata menjaju svoj  anijon za fosfor i postaju fosfatne soli u digestivnom traktu, koje se iz organizma izbacuju fecesom. Kada se poredi efikasnost vezivača fosfata, a za poređenje se uzme 1 g CaCO3 kao indeks, odnosno, ako se kaže da je efikasnost koju ima 1 g CaCO3 jednaka jedinici (=1), onda se može reći da: Lantan-karbonat ima efikasnost 2,9; Sevelamer-hidrohlorid ima 0,6; MgCO3 ima 1,3; Kalcijum-acetat 1,2; Aluminijum-hidroksid ima 1,5. Bolja efkasnost MgCO3 (u odnosu na CaCO3) vezivanja fosfata i izbegavanje pojačane kalcemije i posledičnih opasnih kalcifikacija, čine dve važne prednosti VETAProRENAL tableta.

Chitosan je šećer koji se dobija de-acetilacijom chitina školjki. Značajno snižava uremiju i nivo kreatinina  u serumu.

Dodatak:

Laktoza, magnezijum stearat

Doziranje:

1 tableta do 10 kg TM, 2 puta dnevno.

Ili prema savetu veterinara.

Uputstvo za upotrebu:

Za oralnu upotrebu. Možete dati celu VETAProRENAL tabletu ili je možete izdrobiti i umešati u hranu.

Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece. Samo za upotrebu kod životinja.

Rok upotrebe: naznačen na pakovanju.

Proizvođač: Veterinarstvo doo, Milana Predića 20, 11000 Beograd