Proizvodi za gastrointestinalni sistem

vetaprobio

ProBIO paste

Za ocuvanje digestivnog trakta

vetapro-carbon

CARBON active

Za ocuvanje digestivnog trakta

vetaprobio

ProBIO

Za ocuvanje digestivnog trakta

vetapro-multipro

MULTIPRO

Za ocuvanje digestivnog trakta